top of page

ЕТО ГО И НАШИЯТ

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛ
"ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА"

От 15.05 до 19.05 2023г. в гр. Търговище ще се проведе 22-то издание на Международния фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“. Ръководството на Държавен драматичен театър – Търговище, основен организатор на фестивала, Ви кани да вземете участие във фестивалната програма. Крайният срок за подаване на заявки за участие в селекцията е до 24:00 на 21.02.2023.

Заявките се подават до адрес: 7700 Търговище, ул. Бенковски № 21 Драматичен театър – Търговище или на имейл: dots@abv.bg

 

Селекционер на фестивалните предложения е Михаил Тазев, театровед и драматург.

 

Контакти : 0885381577, mihailtazev@gmail.com

 

*Командировъчните (пътни и нощувки) на селекционера се поемат от театъра, подал заявката.

 

Допълнителен акцент във фестивала е пилотното издание на Конкурс за съвременна драматургия за млади зрители „Зелената котка“, който има за цел да стимулира откриването и развитието на българска драматургия, засягаща актуалните проблеми на подрастващите в тийнейджърска възраст. Селекционер на пиесите, които ще бъдат допуснати за разглеждане и състезание за голямата награда в тазгодишното издание е Гергана Димитрова, режисьор, преводач, автор, основател и ръководител на платформа за нова драматургия ПроТекст от 2007г. Пиесите трябва да имат за фокус зрители от 13 до 19г. и техните специфични вълнения, да са написани на български език, да не са били поставяни в професионален театър и да не надвишават 60 стр. А4.

Крайният срок за изпращане на предложения е 24:00 на 01.05.2023. Пиесите се изпращат на имейл: dots@abv.bg

МИСИЯ

Международен фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“ е своеобразен продължител на идеите на Националните прегледи на детско – юношеската драматургия и театър, които ежегодно са се провеждали на територията на град Търговище в годините преди 1989-та. Целта на фестивала е да запознае младите зрители на територията на областта с едни от най – добрите образци на театралното изкуство, насочено към техните радости, мечти и тревоги, както от български, така и от чуждестранни трупи, и същевременно да стимулира откриването и развитието на драматургия, засягаща актуалните проблеми на подрастващите в тийнейджърска възраст. Ежегодната среща с качествени спектакли за деца и юноши в комбинация с паралелните образователни работилници в програмата на фестивала е нашето методично отглеждане на мислещи и изискващи бъдещи зрители на театъра за възрастни.

КОИ СМЕ НИЕ?

Държавен драматичен театър – Търговище е основен организатор на фестивала, работейки в тясно партньорство с Държавен куклен театър – Търговище, Община Търговище и Министерство на културата. Двата театъра – организатори поддържат репертоар със специална загриженост за посланията и ценностите, в които се възпитават подрастващите, като продукциите по класически приказки и образователните спектакли на ДКТ – Търговище са насочени към най – малките зрители, а представленията на ДТ – Търговище имат за фокус предимно зрителите в гимназиална възраст и техните специфични проблеми и въпроси на прага на зрелостта. Този естествен цикъл на развитие и отглеждане се подпомага финансово, организационно и морално на регионално ниво от Община Търговище, на национално ниво от Министерство на културата и на международно ниво от мрежата ASSITEJ. Всяка година към този ансамбъл от институции се включват граждани и частни фирми, които чрез спонсорството си осигуряват на деца в неравностойно положение достъп до спектаклите във фестивала. „Вълшебната завеса“ е единственият международен фестивал в България, в чийто спектър на внимание попадат зрители, спектакли и драматургия, обхващащи всички етапи от развитието на Детето - от най – ранен до достигане на пълнолетие и зрялост.

ЗАЩО?

За разлика от повечето частни театрални формации и техните продукции, целящи предимно печалба и развлечение, ние, служителите в държавните културни институти, приемаме за дълг да правим и спомагаме за разпространението предимно на спектакли, които целят да образоват вкуса и мисълта на своите зрители. Международният фестивал „Вълшебната завеса“ е концентрирано във времето проявление на това наше верую и освен оформянето на съзидателен мироглед в младите зрители той носи обогатяващ характер и за нас самите като професионалисти в областта на театралното изкуство, защото през него ние имаме възможност да актуализираме знанията и контактите си, имайки възможност да се срещнем с колеги от различни профилирани театри, градове и държави.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ:

Цялостната дейност по провеждане на „Вълшебната завеса“ се ръководи от екип, определен от ръководството на Държавен драматичен театър – Търговище, основен организатор на фестивала. Екипът включва задължително : зам. директор на ДТ – Търговище (изпълняващ по време на фестивала длъжността „Главен координатор“), директор на ДКТ – Търговище, кмет на Община Търговище, главен организатор (театрален агент) и селекционерът на съответното издание.

За всички постъпили и изразходвани публични или частни средства Драматичен театър – Търговище се отчита пред съответната спомагаща институция или дарител.

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

В Международния фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“ може да участва всяка професионална формация (държавна, общинска или частна), независимо от националността й, ако отговаря на следните

 

УСЛОВИЯ:

- Предложеният спектакъл да има за фокус аудитория, намираща се в границите от 1г. до 18 - годишни. - Предложеният спектакъл да е изграден по високи образци на професионалния театър, независимо от видовете средства и клонове на театралното изкуство, по които е изграден (драматични, куклени, танцови, пантомимни, клоунадни, мултимедийни и пр.)

- Групата, пътуваща със спектакъла при евентуална селекция, да не надвишава 12 души (артисти, технически екип, ръководители и т.н.)

- Предложеният спектакъл да има възможност за адаптация спрямо пространствата и техническите възможности на Държавен драматичен театър - Търговище и Държавен куклен театър – Търговище.

- При вербални спектакли на език, който не е български, трупите трябва да имат на разположение преведен текста на английски за субтитри по време на представянето.

 

РЕГИСТРАЦИЯ:

Всяка трупа попълва заявка за участие и следва да осигури представянето си чрез:

- Синопсис на спектакъла на български или английски език – до 350 знака.

- Кратка биография на трупата и създателите на представлението

- Списък на участващите актьори с изпълняваните от тях роли

- Плакат и снимки в дигитален вид, CD – запис или линк към видео на целия спектакъл.

СЕЛЕКЦИЯ:

Селекционерът на фестивала прави подбор на представленията, които ще участват в основната програма. Заявки за участие по приложения образец, придружени с видеозапис на спектакъла, се подават до 24:00 на 21.02.2023 на пощенския адрес/имейла на театъра или имейла на селекционера. Трупите поемат разходите на селекционера – пътни и нощувки, - когато той гледа представлението на място. Избраните спектакли ще бъдат поместени на сайта и фейсбук страницата на театъра до края на Март, 2023г.

 

ПЪТУВАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНА:

Всяка трупа пътува със собствен транспорт. Ръководството на фестивала осигурява:

- За трупи, намиращи се на разстояние до 200 км. от град Търговище – пътните разходи (горивото в двете посоки според разходната норма на превозното средство, с което пътува трупата), 2 нощувки плюс обяд и вечеря.

- За трупи, намиращи се на разстояние над 200 км. от град Търговище - пътните разходи (горивото в двете посоки според разходната норма на превозното средство, с което пътува трупата), 3 нощувки плюс обяд и вечеря.

 

Хонорари за представление в основната програма не се предвиждат за български трупи.

За чуждестранни трупи театърът има възможност да преговаря за хонорар в размер до 700 евро.

 

Приходите от спектаклите, представени на фестивала, са в полза на Драматичен театър – Търговище.

 

НАГРАДИ НА ФЕСТИВАЛА:

Фестивалната програма се оценява от жури, предложено от ръководството на ДТ - Търговище.

Канят се уважавани и признати в театралната гилдия театроведи, артисти, режисьори, сценографи, композитори и др. Журито се състои от председател и трима членове.

Присъждат се награди за най – добри постижения в следните 6 категории:

- Най – добра женска роля

- Най – добра мъжка роля

- За режисура

- За сценография и костюмография

- За музика

- За най – добър спектакъл

Журито на фестивала си запазва правото да трансформира не повече от 2 от наградите, както и да не посочи победител в дадена категория, ако прецени това за необходимо.

 

NB! Български държавни културни институти с наградени от МФСД „Вълшебната завеса“ спектакли подлежат на допълнителна финансова дотация по Методика за разпределяне на средствата по чл. 23а, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата. (Приложение № 3 към чл. 5, т. 1, буква „Б“)

НАГРАДА ЗА ДРАМАТУРГИЯ:

Победителят в конкурса за съвременна драматургия за млада публика „ЗЕЛЕНАТА КОТКА“ получава почетна грамота и реализация на пиесата му на сцената на Драматичен театър – Търговище в рамките на следващите две календарни години от датата на награждаването. Комисията, определяща победителя измежду допуснатите до селекция пиеси, е в състав: Председател – директор на ДТ – Търговище и членове: селекционерът на спектаклите в основната програма, членовете на фестивалното жури и режисьор от трупата на ДТ – Търговище. Комисията на конкурса за съвременна драматургия има право да не излъчи победител и да връчи вместо това поощрителни награди, ако прецени това за необходимо.

С уважение: 

Владимир Петков –

Директор на Драматичен театър – Търговище

и Мениджър на МФСД „Вълшебната завеса“

 

Денислав Янев – Зам. Директор

и Главен Координатор на МФСД „Вълшебната завеса“

Селекционер на фестивалните предложения е Михаил Тазев, театровед и драматург.

 

КОЙ Е ТОЙ?

Михаил завършва „Театрознание и театрален мениджмънт“, а след това специализира „Театрално изкуство“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Автор е към различни културни издания, едно от които е специализираното списание за куклен театър „КуклАрт“. Драматург в Сатиричен театър „Алеко Константинов“, София.

Интересите му включват мястото на автора в театралния процес и реализацията на текстовете му на сцена, критическото писане за театър, провокациите в магическия свят на кукления театър и по – конкретно изграждането на персонажа през куклата.

Понастоящем Михаил Тазев е и редовен докторант в театралната академия.

ми.png
bottom of page