top of page

ЕТО ГО И НАШИЯТ

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛ
"ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА"

СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДЕН ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА“


От 07.05 до 11.05 2024г. в гр. Търговище ще се проведе 23 - то издание на Международния театрален
фестивал „Вълшебната завеса“. Ръководството на Държавен драматичен театър – Търговище,
основен организатор на фестивала, Ви кани да вземете участие във фестивалнатапрограма.
Крайният срок за подаване на заявки за участие в селекцията е до 24:00 на 25.02.2024.
Заявките се подават до адрес: 7700 Търговище, ул. Бенковски № 21 Драматичен театър – Търговище
или на имейл: dots@abv.bg
Селекционер на фестивалните предложения е Денислав Янев, театрален режисьор, заместник –
директор на Драматичен театър - Търговище и главен координатор на фестивала.
Контакти : denislav.yanev07@gmail.com
*Командировъчните (пътни и нощувки) на селекционера се поемат от театъра, подал заявката.
Допълнителен акцент във фестивала е второто издание на Конкурс за съвременна драматургия за
млади зрители „Зелената котка“, който има за цел да стимулира откриването и развитието на
българска драматургия, засягаща актуалните проблеми на подрастващите в тийнейджърска възраст.
Селекционер на пиесите, които ще бъдат допуснати за разглеждане и състезание за голямата
награда в тазгодишното издание е Емилия Илиева, театровед и драматург на Драматичен театър
„Рачо Стоянов“ – Габрово.
Пиесите трябва да имат за фокус зрители от 13 до 19г. и техните специфични вълнения, да са
написани на български език, да не са били поставяни в професионален театър и да не надвишават
60 стр. А4.


Крайният срок за изпращане на предложения е 24:00 на 07.04.2024. Пиесите се изпращат на имейл:
dots@abv.bg

МИСИЯ
Международен театрален фестивал „Вълшебната завеса“ е своеобразен продължител наидеите на
Националните прегледи на детско – юношеската драматургия и театър, които ежегодно са се
провеждали на територията на град Търговище в годините преди 1989-та.
Целта на фестивала е да запознае младите зрители на територията на областта с едни от най –
добрите образци на театралното изкуство, насочено към техните радости, мечти и тревоги, както от
български, така и от чуждестранни трупи, и същевременно да стимулира откриването и развитието
на драматургия, засягаща актуалните проблеми на подрастващите в тийнейджърска възраст.
Ежегодната среща с качествени спектакли за деца и юноши в комбинация с паралелните
образователни работилници в програмата на фестивала е нашето методично отглеждане на
мислещи и изискващи бъдещи зрители на театъра за възрастни.

КОИ СМЕ НИЕ?
Държавен драматичен театър – Търговище е основен организатор на фестивала, работейки в тясно
партньорство с Държавен куклен театър – Търговище, Община Търговище и Министерство на
културата.
Двата театъра – организатори поддържат репертоар със специална загриженост за посланията и
ценностите, в които се възпитават подрастващите, като продукциите по класически приказки и
образователните спектакли на ДКТ – Търговище са насочени към най – малките зрители, а
представленията на ДТ – Търговище имат за фокус предимно зрителите в гимназиална възраст и
техните специфични проблеми и въпроси на прага на зрелостта.
Този естествен цикъл на развитие и отглеждане се подпомага финансово, организационно и
морално на регионално ниво от Община Търговище, на национално ниво от Министерство на
културата и на международно ниво от мрежата ASSITEJ.
Всяка година към този ансамбъл от институции се включват граждани и частни фирми, които чрез
спонсорството си осигуряват на деца в неравностойно положение достъп до спектаклите във
фестивала.
„Вълшебната завеса“ е единственият международен фестивал в България, в чийто спектър на
внимание попадат зрители, спектакли и драматургия, обхващащи всички етапи от развитието на
Детето - от най – ранен до достигане на пълнолетие и зрялост.


ЗАЩО ?
За разлика от повечето частни театрални формации и техните продукции, целящи предимно
печалба и развлечение, ние, служителите в държавните културни институти, приемаме за дълг да
правим и спомагаме за разпространението предимно на спектакли, които целят да образоват вкуса
и мисълта на своите зрители. Международният фестивал „Вълшебната завеса“ е концентрирано във
времето проявление на това наше верую и освен оформянето на съзидателен мироглед в младите
зрители той носи обогатяващ характер и за нас самите като професионалисти в областта на
театралното изкуство, защото през него ние имаме възможност да актуализираме знанията и
контактите си, имайки възможност да се срещнем с колеги от различни профилирани театри,
градове и държави.


ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ
Цялостната дейност по провеждане на „Вълшебната завеса“ се ръководи от екип, определен от
ръководството на Държавен драматичен театър – Търговище, основен организатор на фестивала.
Екипът включва задължително : зам. директор на ДТ – Търговище (изпълняващ по време на
фестивала длъжността „Главен координатор“), директор на ДКТ – Търговище, кмет на Община
Търговище, главен организатор (театрален агент) и селекционерът на съответното издание.
За всички постъпили и изразходвани публични или частни средства Драматичен театър – Търговище
се отчита пред съответната спомагаща институция или дарител.


КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА ?
В Международния театрален фестивал „Вълшебната завеса“ може да участва всяка професионална
формация (държавна, общинска или частна), независимо от националността й, ако отговаря на
следните УСЛОВИЯ:
- Предложеният спектакъл да има за фокус аудитория, намираща се в границите от 1г. до 18 -
годишни.
- Предложеният спектакъл да е изграден по високи образци на професионалния театър,
независимо от видовете средства и клонове на театралното изкуство, по които е изграден
(драматични, куклени, танцови, пантомимни, клоунадни, мултимедийни и пр.)
- Групата, пътуваща със спектакъла при евентуална селекция, да не надвишава 12 души (
артисти, технически екип, ръководители и т.н.)
- Предложеният спектакъл да има възможност за адаптация спрямо пространствата и
техническите възможности на Държавен драматичен театър - Търговище и Държавен куклен
театър – Търговище.
- При вербални спектакли трупите трябва да имат на разположение преведен текст на
английски и човек – оператор за проекция на субтитри по време на представянето.
(Изискването е с цел доброто комуникиране на спектаклите с чуждестранното жури и
театроведи – гости на фестивала.)


РЕГИСТРАЦИЯ
Всяка трупа попълва заявка за участие и следва да осигури представянето си чрез:
- Синопсис на спектакъла на български или английски език – до 350 знака.
- Кратка биография на трупата и създателите на представлението
- Списък на участващите актьори с изпълняваните от тях роли
- Плакат и снимки в дигитален вид, CD – запис или линк към видео на целия спектакъл.


СЕЛЕКЦИЯ
Селекционерът на фестивала прави подбор на представленията, които ще участват в основната
програма.
Заявки за участие по приложения образец, придружени с видеозапис на спектакъла, се подават до
24:00 на 25.02.2024 на пощенския адрес/имейла на театъра или имейла на селекционера.
Трупите поемат разходите на селекционера – пътни и нощувки, - когато той гледа представлението
на място.
Избраните спектакли ще бъдат поместени на сайта и фейсбук страницата на театъра до края на Март,
2024г.


ПЪТУВАНЕ, НАСТАНЯВАНЕ, ХРАНА
Всяка трупа пътува със собствен транспорт. Ръководството на фестивала осигурява:
- За трупи, намиращи се на разстояние до 200 км. от град Търговище – пътните разходи
(горивото в двете посоки според разходната норма на превозното средство, с което пътува
трупата), 2 нощувки плюс обяд и вечеря.
- За трупи, намиращи се на разстояние над 200 км. от град Търговище - пътните разходи
(горивото в двете посоки според разходната норма на превозното средство, с което пътува
трупата), 3 нощувки плюс обяд и вечеря.
Хонорари за представление в основната програма не се предвиждат за български трупи.
За чуждестранни трупи театърът има възможност да преговаря за хонорар в размер до 700 евро.
Приходите от спектаклите, представени на фестивала, са в полза на Драматичен театър – Търговище.


НАГРАДИ НА ФЕСТИВАЛА
Фестивалната програма се оценява от международно жури, предложено от ръководството на ДТ -
Търговище.
Канят се уважавани и признати в театралната гилдия театроведи, артисти, режисьори, сценографи,
композитори и др.
Журито се състои от председател и трима членове от различни държави.
Присъждат се награди за най – добри постижения в следните 6 категории:
- Най – добра женска роля
- Най – добра мъжка роля
- За режисура
- За сценография и костюмография
- За музика
- За най – добър спектакъл
Журито на фестивала си запазва правото да трансформира не повече от 2 от наградите, както и да
не посочи победител в дадена категория, ако прецени това за необходимо.
NB! Български държавни културни институти с наградени от МФСД „Вълшебната завеса“ спектакли
подлежат на допълнителна финансова дотация по Методика за разпределяне на средствата по чл.
23а, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата. (Приложение № 3 към чл. 5, т. 1, буква
„Б“)

НАГРАДА ЗА ДРАМАТУРГИЯ
Победителят в конкурса за съвременна драматургия за млада публика „ЗЕЛЕНАТА КОТКА“
получава почетна грамота и реализация на пиесата му на сцената на Драматичен театър –
Търговище в рамките на следващите две календарни години от датата на награждаването.
Комисията, определяща победителя измежду допуснатите до селекция пиеси, е в състав:
Председател – директор на ДТ – Търговище и членове: селекционерът на спектаклите в основната
програма, членовете на фестивалното жури и режисьор от трупата на ДТ – Търговище.
Комисията на конкурса за съвременна драматургия има право да не излъчи победител и да връчи
вместо това поощрителни награди, ако прецени това за необходимо.


С УВАЖЕНИЕ
Владимир Петков – Директор на Драматичен театър – Търговище и Мениджър на
Международния театрален фестивал „Вълшебната завеса“
Денислав Янев – Зам. Директор и Главен Координатор на Международния театрален фестивал
„Вълшебната завес

Селекционер на фестивалните предложения е Денислав Янев

Денислав Янев завършва „Режисура за драматичен театър“ в НАТФИЗ през 2018 г. с „Котка върху горещ ламаринен покрив“ от Тенеси Уилямс. Същата година спектакълът влиза в селекцията на Международния фестивал за млади режисьори в Крайова, Румъния, а той е назначен като режисьор в трупата на ДТ – Търговище.  От  2022 г. е и заместник-директор на театъра.

Поставял е в Русенския театър „Сава Огнянов“, в ДТ „Гео Милев“ – Стара Загора и др. За спектаклите си има няколко национални номинации, селекции и награди. Сред по-значимите са: призът за най–добър млад режисьор „Слави Шкаров“ за спектакъла „Една крачка до предела“ от Игор Бауерзима (2020); Наградата на Министерството на културата за принос в развитието и утвърждаването на българската култура (2021); номинация за националните награди „Златен Кукерикон“ (2022) в категориите „Режисура“ и  „Най–добър спектакъл“ за „Скъперникът“ от Молиер  (ДТ „Сава Огнянов“).

данислав.png
bottom of page